logolletres

Què és el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)?

 • El Centre d’Informació i Recursos per a Dones és un servei que té com objectiu donar resposta a la globalitat de les necessitats de les usuàries amb la finalitat d’eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi.
 • No sol serà resolutiu, sinó també preventiu per detectar la desigualtat de gènere

Funcions

 • Informar i assessorar sobre activitats, serveis i recursos.
 • Oferir serveis d’assessorament jurídic, psicològic i laboral.
 • Facilitar circuits, recursos, formació i prevenció a dones que pateixen violència de gènere.
 • Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere.
 • Potenciar la Xarxa de Dones com a un element bàsic per donar suport i reforçar l’associacionisme femení.
 • Realitzar campanyes de sensibilització dirigides al conjunt de la ciutadania.
 • Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones.
 • Oferir un espai d’intercanvi i trobada de dones.
 • Fons de documentació.
 • Observatori de gènere

Espai

 • El CIRD és un espai independent que ocupa la totalitat de l’edifici Vil·la Pepita, també conegut com a Casa Pons
  (C/ Sant Francesc Xavier, 1  cantonada Av. de Cornellà Parada de tramvia “La Sardana” ).
 • Consta de planta baixa, primera planta, planta sota coberta i glorieta (aquests dos espais, encara que adequats per a un ús restringit, no són accessibles a la ciutadania, atès que l’adequació i rehabilitació de l’immoble s’ha realitzat respectant al màxim la configuració arquitectònica original).
 • Planta Baixa

  • Espai de recepció i atenció.
  • Tres despatxos tècnics.
  • Espai per a infants.
  • Sala polivalent amb arxiu i documentació, i punt wifi amb ordinador per a la ciutadania.
  • Servei adaptat.
  • Office.

  Planta Primera

  • Sala polivalent.
  • Sala de formació equipada per informàtica.
  • Despatx tècnic.
  • Servei adaptat.
  • Terrassa.

 

Centre d'Informació i Recursos per a dones d'Esplugues · C/ Sant Francesc Xavier,1 · Tel. 93 371 33 50 (ext 2190) · Fax 93 732 14 71 . dones@esplugues.cat